RUTAVDRAG

Flyttjänster

Krav för rutavdrag:

Bohaget som flyttas ska tillhöra köparen.

 • Flytten ska ske mellan bostäder som köparen helt eller delvis bor i inom EU/EES-området eller Schweiz, se Krav på din bostad.
 • Arbetsmomenten ska ingå som ett led i flytten av bohaget.

Rutavdrag ges för

 • flytt av hela eller enstaka delar av bohag som sker mellan bostäder
 • flytt av bohag mellan hyreslägenheter eller bostadsrätter i samma byggnad
 • flytt av bohag till och från magasin eller andra förvaringsställen, förutsatt att bohaget flyttas inom två år till den nya bostaden;
 • flytt av bohag i samband med homestyling inför försäljning av bostaden; se även ej godkänd homestyling under städning (rut)
 • ned- och uppackning, lastning, lossning eller liknande förberedelser för transport
 • arbetskostnaden för en chaufför eller annan personal som transporterar bohaget
 • upp- och nedmontering av möbler som inte kan flyttas hela samt uppsättning och nedtagning av tavlor, gardiner och armaturer; se även flyttstädning under Städning (rut)
 • flytt av till exempel pianon eller andra tunga saker som ingår i bohaget.

Inget avdrag ges för

 • flyttbil, drivmedel, flyttkartonger eller magasinhyra
 • transporttjänster där inga andra flyttmoment ingår i arbetet
 • flyg- eller båttransport
 • flytt av bohag från möbelåterförsäljare eller till och från annan privatperson
 • flytt av bohag inom samma bostad, till exempel mellan olika våningar eller rum, oavsett storlek på bostaden.

Är du intresserad av någon av våra tjänster?