DET FINNS ÖVER 300 FLYTTFIRMOR I SVERIGE.
BARA ETT 60-TAL ÄR AUKTORISERADE
– VI ÄR EN AV DEM

SVERIGES MÖBELTRANSPORTÖRERS FÖRBUND ÄR
BRANSCHORGANISATION FÖR BOHAGSTRANSPORT.

SMF tillsammans med konsumentverket ställer krav för medlemsskap. Bl a att:

check-sbk  Gällande trafiktillstånd skall finnas.

check-sbk  Specialfordon för bohags transporter skall användas.

check-sbk  Vid varje tid gällande transport- och ansvarsbestämmelser ska avtalet bifogas.

check-sbk  Transportörens ansvar enligt dessa bestämmelser är försäkrat.

check-sbk  Skriftliga avtal ska upprättas för varje flyttuppdrag.

check-sbk  Utbildad personal med id-bricka skall tillhandahållas.