VI PÅ STADSBUDSKONTORET VILL GE DIG EN SNABB OCH BEKVÄM FLYTT

NEDAN FÖLJER EN KORT BESKRIVNING AV HUR EN BOHAGSFLYTT KAN GÅ TILL FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

Kunden tar kontakt med Stadsbudskontoret och lämnar en del uppgifter via email eller telefon. Ni tilldelas en kontaktperson som gör en kostnadsfri besiktning och diskuterar flyttningens omfattning, datum etc. och sedan lämnas en skriftlig offert. Vid accept följer kontaktmannen er tills uppdraget är slutfört. Alla uppdrag hos Stadsbudskontoret är försäkrade till 2 miljoner. Om kunden har ETT föremål som överstiger ett halvt basbelopp diskuteras även tilläggsförsäkring. Vid delpackning levereras flyttkartonger i god tid innan flytten. Om kunden önskar att Stadsbudskontoret skall packa så kommer en eller flera packmästare ut till lastningsadressen exemplevis dagen innan flytten. Varje kartong märks med ungefärligt innehåll samt från vilket rum det packades.

Vid mindre bohag kan packning och flytt ske på samma dag. På flyttdagen kommer det en lastbil och några stadsbud och genomför flytten. Chauffören ansvarar för att möbler, tavlor o dyl emballeras och stuvas säkert i lastbilen så inga transportskador uppkommer. Vid lossningsadressen får kunden visa stadsbuden hur varje rum skall möbleras och var i rummen kartongerna skall stå. Flyttningen hanteras alltid av erfaren personal. Om kunden själv packar upp så tar kunden kontakt med Stadsbudskontoret när uppackningen är klar och bestämmer datum för hämting av kartonger.

TIPS OCH RÅD INFÖR FLYTTEN 

PLANERA STÄDNING

ORDNA SOPHÄMTNING, GROVSOPOR.

BESTÄLL EFTERSÄNDNING AV POST.

SÄND FLYTTKORT.

SÄG UPP EL, GAS OCH VATTEN.

BESTÄLL FLYTTNING AV TELEFON.

ANMÄL FLYTTNINGEN TILL SVENSK ADRESSÄNDRING AB, TEL: 020-97 98 99